Kênh Hỗ trợ thành viên
Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Đại Ca Toong 492 16/12/2018 1,000,000
2 ❥一Lã๏❄Hạς︵✿ 200 16/12/2018 900,000
3 25.25.13.25 85 16/12/2018 800,000
4 Đúng người sai thời điểm 52 16/12/2018 700,000
5 Công✪Tố✪Viên 27 16/12/2018 600,000
6 ➻❥viếtღpɦước 23 16/12/2018 500,000
7 ToànCon 13 16/12/2018 400,000
8 ❥一ςℓ๏ųℓ∂у︵✿ 6 16/12/2018 300,000
9 ๖ۣۜAlan ๖ۣۜWalker 4 16/12/2018 200,000
10 Đệ Đệ Toong 4 16/12/2018 100,000


Mobile:false Country:United States